Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wim van Dam Heftrucks BV is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie. Wim van Dam Heftrucks BV staat niet in voor de juistheid, volledig- heid en actualiteit daarvan. Wim van Dam Heftrucks BV aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Wim van Dam Heftrucks BV sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit. Alle informatie op deze website dient voor persoon- lijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is niet toe- gestaan. Niets van deze website mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere websites. Op deze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

© Wim van Dam Heftrucks BV 2011 All Rights Reserved